Skip to main content

Краезнание

 

Белегов, Революции, превратности и преходни периоди в историята на Руската държава 1901-1991 / Бойко Белегов . - Смолян : Зеа-Принт, 2018 . - 408 с.
  Настоящото изследване на доц. д-р Бойко Белегов, преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“ – филиал Смолян, е насочено към всички, които се интересуват от световна история. То представлява един опит да се съберат и систематизират изследванията през последните две десетилетия за основните политически, социални и обществени проблеми на съвременната руска държава, които се основават на материали от частично разсекретените архиви, както и на многобройните дискусии в руския печат. Разгледани са проблемите на Руската империя в началото на XX в. (1900 - 1917 г.), революциите и кризите. На втори план са събитията от 1917 г. до 1924 г. – установяването на болшевишкия режим, въвеждането на НЭП (Новая экономическая политика). Следва утвърждаването на съветската тоталитарна система – 1929 – 1941 г. На трети план авторът разглежда Великата отечествена война, следвоенното развитие н СССР и борбата за власт след смъртта на Сталин. Продължава с управлението Хрушчов, Брежнев и перестройката на Горбачов, разпадането съветската държава и създаването на Руската федерация.
  

 

Глушков, Костадин. Кръстовата планина / Костадин Глушков . - Асеновград : Еко Белан, 2017 . - 508 с.
  Зад издаването на настоящата книга стоят Община Чепеларе и Българският съюз за защита на Родопите. В нея са събрани историите на храмовете от целия Рупчос. Тази област е заключена от Перелик на юг до северната яка на планината и от Кръстовия връх от изток до река Въча на запад. През първата половина на XIX в. йеромонах Григорий нарича Средните Родопи Кръстатата гора, а областта Рупчос е сърцето на това Кръстогорие. В нея се намират над 400 параклиса и 50 църкви. За написването на тази „хроника на християнството в Рупчос“ авторът е преровил архиви, срещал се е с възрастни хора и е записвал историите им, събирал е документи и факти, обикалял е баири и чукари. Снимките, които са включени в изданието, също са негово дело. В книгата се преплитат историческите факти с легендите и преданията.

 

Мариновски, Димитър. Искри изпод пепелта на забравата : Житие и битие на Никола Сираков, Никола Каишев... / Димитър Мариновски . - Смолян : Принта КОМ, 2018 . - 100 с.
  Книгата е посветена на 150-годишнината от рождението на Никола Сираков. Той е роден в с. Карлуково (Славеино) през 1868 г. Идеята на автора е да разкрие, чрез документи, снимки, разкази и спомени, факти за живота и делото на един изключително скромен и затова не толкова известен негов съселянин. Никола Сираков е не само голям майстор-зидар, но и деен участник в Илинденско-Преображенското въстание. След погрома на въстанието трябва да напусне родното си село и Родопа и да се пресели в Стара Загора. Там той участва във възстановяването на града, опустошен от голямата война, замогва се от труда си и става дарител на църкви, училища, читалища и др. В книгата се разказва и за приятелите - съратници на Кольо Сирака – Кольо Петровски от Славеино, Никола Каишев и Атанас Каишев, родом от с. Чокманово, Христаки Мечев и неговия син Иван от Стара Загора.
  

 

Мерджанов, Костадин и др. Родопски ястия / Костадин Мерджанов, Ангел Шеев-Шею . - Смолян : Принта КОМ, 2016 . - 60 с.
   Сборникът съдържа готварски рецепти за ястия от различни селища на Смолянския регион, които авторът е събирал през дългогодишната си практика като кулинар. Родопската кухня е богата и разнообразна, като в нея е вложено майсторството с малко продукти да се приготвя питателна и здравословна храна. Желанието на съставителя е рецептите да стигнат до всеки родопски дом, да се съхранят и възродят традиционните ястия, допринесли за дълголетието на родопчанина. Изданието е на Община Чепеларе, то е придружено с богат снимков материал и стихове от Ангел Шеев – Шею, написани на родопски диалект.
  

 

Миховски, Стоил. Из миналото на Върбово / Стоил Миховски . - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2018 . - 432 с.
   Настоящият труд на проф. Стоил Миховски е едно солидно научно изследване за миналото на с. Върбово, плод на 7-годишен къртовски труд. Излизането на монографията може да се определи като събитие в родопското краезнание. Първата част на книгата е посветена на историята за миналото на нашите земи, разпространението на християнството, за сблъсъка между европейската и азиатската култура. На този фон е описана историята на родопското селище и неговите жители. Във втората част, из миналото на селото, авторът преплита фактите със субективното вълнение – детството и младостта му са свързани с всяка ливада, пътека и гора. Това ще отключи мили спомени у читателите с върбовски корени. Към третата част биха проявили интерес по-тесен кръг читатели, тъй като в нея са описани махалите и родовете на селото. Всеки род е проследен от 1800 год. насам. Изследването на проф. Стоил Миховски е сложен синтез от обща история, социология, етнография, генеалогия и селищна история.

 

Начева, Зоица и др. Йеромонах Григорий предание и реалност : пътят на йеромонах Григорий (поп Григорко) от Света гора до Родопите и завръщането в Атон / Зоица Начева, Коста Начев . - Смолян : Принта КОМ, 2018 . - 296 с.
  Книгата е посветена на 180 г. от идването на йеромонах Григорий в Средните Родопи и началото на просветителската му мисия. В настоящия сборник авторите събират всичко казано и писано за него, и всичко, което успяват да издирят в продължение на няколко години изследователски труд из местата, които са свързани с неговото име. От идването си в Родопите през 1837 г. до 1973 г, когато поема обратния път за Атон, този родопски проповедник и пръв възрожденец успява да обходи много селища из Среднородопието, като започва от Устово, Горно Дерекьой (Момчиловци), Райково, Карлуково (Славеино), Петково и другаде из наречената от него Кръстата гора. И до днес възрастните хора от тези селища си спомнят и разказват научените от баби и дядовци истории и нравоучения на светогорския монах. Най-ценното в настоящия труд е стремежът на авторите да се докоснат до изконните човешки добродетели, които носи в себе си поп Григорко.
  

 

Огнянов, Венцислав. Кристални Планини : Стихове и разкази / Венцислав Огнянов . - Пловдив : Диагон 88, 2017 . - 62 с.
   Венцислав Огнянов е млад автор от смолянския квартал Райково. За своето творчество той споделя, че чрез него търси и преоткрива себе си, вижда невидимото в човека и природата, изразява дълбочината на своята същност. Настоящата книга е първата, издадена в хартиен вариант. Преди нея той е създал три електронни сборника, които са публикувани във виртуалната библиотека spiralata.net. Стиховете и кратките разкази съдържат философски прозрения за заобикалящия ни свят, които са израз на изтънчената му чувствителност за необозримите неща в нашия живот.
  

 

Райчевски, Стоян. Момчил войвода / Стоян Райчевски . - София : Захарий Стоянов, 2017 . - 240 с.
   Настоящата книга е част от поредицата под надслов „Дълг и чест“ на издателство „Захарий Стоянов“. Всяка от книгите в нея съдържа художествени и научни съчинения, посветени на знакови имена от историята на България. Авторът на настоящото издание ни среща с прославения Момчил войвода, който създава независимо българско владение в Беломорието и Родопската област със столица Ксанти. Стоян Райчевски разкрива как прославеният войвода пръв на Балканите осъзнава опасността за християнските държави от появилите се в Тракия османски турци и загива в битка с тях и съюзника им Кантакузин. Героичната му смърт на брега на Бяло море оставя трайни следи в историческата памет и във фолклора на българите и на другите балкански народи, паднали по-късно под османска власт.

 

 

Черпоков, Гълъб. Туризъм в село Орехово (Чепеларска община) : родопски триптих за минали, днешни и бъдещи поколения / Гълъб Черпоков . - София : Изток - Запад, 2018 . - 164 с.
   Гълъб Черпоков е доказан професионалист, който отдава 50 години от живота си на туризма и е част от неговата история, като оставя трайна следа в българския туристически бранш. Въпреки че дълги години живее далеч от родното си село Орехово, той не е прекъснал връзката си с него и Родопите. Желанието му е чрез туризма да спомогне за възраждането на родния край. В настоящата книга читателят ще намери сведения за планинския туризъм, курортното дело, културно-познавателния и природно-екологичен туризъм, които не са описани в друг пътеводител или справочник. Авторът е събрал разкази на свои съселяни за миналото на туризма в Орехово. Той извършва сериозна изследователска работа, като проучва немалко материали и литература по темата. Неговата цел е да опише предпоставките и условията за различните видове туризъм, които предлага района на Долен Рупчос, както и да разкрие богатствата му пред потенциалните посетители и местните хора. Изданието е ценен наръчник за предприемачите в сферата на туризма.
  

 

Якимова, Елена. Да докоснеш невидимото : ефирни послания от летописа на Девин / Елена Якимова ; Ред. Иван Желязков . - [Асеновград] : Еко Белан, 2018 . - 359 с.
   За своята четвърта книга авторката споделя, че я е писала повече от тридесет години. Години, през които Елена Якимова е имала на разположение целият ефир на малкото радио на родния си град. Родена е в гр. Девин, там трупа знания и рутина – журналист по професия, с безспорен талант на художник, образован и интелигентен човек. С любов и преклонение тя описва родопското градче и неговите хора, които са го изграждали и са създавали неговата история. В книгата са обхванати всички аспекти от живота на китното градче – култура, изкуство, здравеопазване, образование, управление – една своеобразна енциклопедия и пъстра палитра от съдби и случки. Авторката нарича творбата си „моята професионална галактика“ и още споделя: „Исках да се докосна до невидимото за очите, до стойностното в живота“.