Skip to main content

Краезнание

 

Алекова, Елена. Късчета от рая : Стихове в проза / Елена Алекова . - София : Скала Принт, 2023 . - 86 с. ; 20 см
   „Толкова е вечно, че понякога ме е страх да отворя очи, за да не прихвана и сянка от съмнение, че времето не съществува, че е измислица, в която човекът умишлено се е напъхал, за да не се загуби; че се рея в безвремието на светове, немислими за живота, в които нищо друго няма смисъл освен любовта”.
  Това казва авторката в новата си книга и описва любовта с чувственост, характерна за нея. Докосването, безвремието, раздаването, сливането на душите – всички нюанси в любовта, написани от една чувствена душа, каквато е душата на авторката. Споделените мисли ни докосват по един особен начин, който ни кара да ценим истинските преживявания, усещания, омаята на обичта, трепетите, душите, „които се издигат до седмото небе”...
  „Нищо не е по-голямо от любовта, нищо не струва без любовта – с любовта всичко придобива смисъл и е безценно...”

 

Здравно възпитание в ОУ Стою Шишков село Търън . - Смолян : ЗЕА - Принт, 2023 . - 282 с. ; 20 см
   Авторите на този труд от опит знаят как нездравословно живеят техните, а като цяло всички днешни ученици. И за да променят навиците на децата, и за да ги научат на з дравословен начин на живот, те започват да търсят начини да приучат учениците си към полезни навици. А това включва: грижа за себе си, грижа за другите, грижа за природата. Тъй че детето не само се научава как да се храни балансирано, без вредни храни, как да се отнася с другарите си, как да им помага, как да се грижи за планетата. Всички тези дейности са разпределени в четирите години на началния етап на образование.

   Споделяйки опита си, учителите от ОУ „Стою Шишков” написват настоящата книга, за да го предоставят на своите колеги, които търсят отговори на същите въпроси.

 

Куртев, Анастас. Разкази / Анастас Куртев . - София : Авангард Прима, 2023 . - 172 с.: с цв. ил. ; 21 см
  Книгата ни пренася в едно отминало, но наситено с мили спомени време, в което всяко семейство е имало свое стопанство, отглеждало е храната си – растителна и животинска, а децата са се включвали активно в работата. Спомените на автора ни разкриват бита от 30-те години на 20-ти век до по-нови времена: приготвяне на храната за челядта, техники за съхраняване на продуктите, сенокос, мандра, обработка на нивите, отглеждане и използване на животинската сила... Освен спомените, авторът ни представя и други свои разкази за различни хора и села от Родопите, както и житейски истории, изпъстрени с хумор и тънка ирония.

 

Маринов, Петър. Среднородопски народни песни / Петър Маринов . - [Пловдив] : Екобелан, 2023 . - 128 с. : с ноти. ; 21 см
  Съдържа: Хороводни песни, Песни изпълнявани на попрелки, Любовни песни, Момински песни, Момкови песни, Песни за майки и свекърви, Българомохамедански песни, Битови песни.
  Петър Маринов е роден в с. Проглед през 1903 година. Като член на многолюдно семейство бъдещето му било неясно, но той се записал в Пловдивската семинария. Там той срещнал преподавател по музика – белогвардеец, който забелязал интересите му към музиката и го научил да нотира мелодии. По-късно това му умение му помогнало при събирането на родопски песни, които той нотирал.
  Народните песни, събрани от автора в тази малка книжка, са от района на село Проглед и околните села. Те са датирани от 1929 г., но през 1930 г. Петър Маринов и съпругата му се установяват в Смолян, където той продължава да събира нови песни.
  Своеобразно достойнство на настоящия сборник е периодът на събирането на песните – от началото на 20 век. Това дава възможност да се види как се е изменял текста на известни родопски народни песни през времето, сравнявайки ги с други варианти от по-късен период.

 

Начева, Зоица и др. Сто и тридесет години Проглед : Фотография = One hundred and thirty years Progled / Зоица Начева, Коста Начев ; Прев. на англ. Елисавета Лободова . - Смолян : Принта КОМ, 2023 . - 280 с.: с ил. ; 29 см
  Зоица и Коста Начеви имат изявен опит в разкриването на селища от Родопския край с помощта на фотографията. Техните албуми за Чепеларе и Устово са безспорни шедьоври на родоизследването в образи и снимки. Не прави изключение и настоящият фотоалбум.
  Село Проглед е разположено сред китни ливади и смърчови гори в полите на Родопа планина. Представянето на селото чрез снимки обхваща периода от основаването на селището през 1892 г. до наши дни. Снимките са систематизирани в раздели, които проследяват различни страни от живота на селището: заселване на Проглед; тракийски могили; участие във войните; Рожен; просвета и култура; дърводобив, кооперации; селско стопанство; етнография и други. Фотоматериалите са една чудесна илюстрация на живота в родопското село през обектива на различни фотографи.

 

Палазова-Димитрова, Кристина. Разкази от корена / Кристина Палазова - Димитрова ; Худож. Веселина Цветкова . - 2. прераб. и доп. изд. . - [София] : Булгед, 2023 . - 216 с. ; 21 см
  Кристина Палазова–Димитрова е родена в София. Но коренът ѝ е от село Чокманово, от където са баба ѝ и прабаба ѝ. Запозната с историята на селото от книгата на Тодор Тодоров, Андрей Печилков и Александър Караманджуков, авторката започва да вниква в родопското битие и душевност до толкова, че в разказите си тя ни пренася в една реалност, все едно живяла в нея. Тя подарява на читателя истории за родната Родопа планина, в които разказваческият ѝ талант омагьосва и печели верни почитатели.

  Родовите корени на миналото и сегашните дни се преплитат и в съвременните разкази на Кристина Палазова. Човешките грижи, тревоги, радости и стремления са описани с много любов и вещина и утвърждават авторката като роден белетрист.

 

Развитие на краезнанието и електронните ресурси в съвременната библиотека : Сборник с доклади / Състав. Светлана Хаджиева ; Ред. Дарина Славова . - Смолян : Зеа-Принт, 2023 . - 75 с. ; 20 см
  С навлизането на новите технологии институти като музеи, библиотеки, архиви, галерии, електронни медии преосмислят своите функции и задачи. С помощта на дигиталните и електронни ресурси информацията, която събират тези институции, достига до все повече ползватели, без значение от тяхното местонахождение. В тази връзка Регионална библиотека – Смолян инициира провеждането на кръгла маса за споделяне на добри практики на културни и образователни институции от три области – Смолян, Хасково и Кърджали.

  Докладите разглеждат различни актуални теми: дигитални библиотеки и дигитални ресурси; нови възможности за съхранение и достъп до КИН; дигитализация в Държавна агенция „Архиви” и други.

  Полезно четиво за тези, които виждат бъдещето в дигиталната среда на всички институции, съхраняващи и предоставящи информационни масиви на потребителите.

 

Тончева, Светослава. Хора и мечки : политики и модели на съжителство : монография / Светослава Тончева ; Предг. Робърт Флетчър . - София : БАН "Проф. Марин Дринов", 2022 . - 176 с.: с ил., к. ; 22 см
  Книгата запознава с това, как да се научим да съжителстваме с повечето животински видове, особено с едри видове като мечките, които често не само се състезават с нас за пространство и ресурси, но са способни и пряко да застрашат човешкия живот.

   Авторката е главен асистент в секция „Сравнителни фолклористични изследвания” към Института за етнология и фолклористика към БАН. Освен за моделите за опазване на природата, отношения човек-природа, Светослава Тончева обръща внимание на съжителството на хората и кафявите мечки в Родопите, и по-специално в землищата на с. Ягодина и горното поречие на Арда. Събрани са много истории на контакти между хора и животни, наблюдението върху поведението на мечките, като от опит местните жители, и по-специално ловците, дават своите съвети и препоръки как да се държим при среща с мечка, какво да правим и какви действия да избягваме.

   Книгата е ценен наръчник, особено при зачестилите през последните години „контакти” между представителите на мечото царство и човека и запълва една голяма празнина по темата.

 

Художествена галерия - Смолян = Art galiery Smolyan : Родопа в изкуството / Текст Ружа Маринска ; Прев. Виолета Цонева . - Смолян : Принта КОМ, 2023 . - 60 с.: с цв. ил. ; 23х23 см
  Албумът-изложба е създаден от творците в Художествена галерия – Смолян и показва събраното изобразително изкуство, посветено на Родопа. Автор на предговора „Родопа в изкуството“ е изкуствоведът Ружа Маринска. Текстът е предаден паралелно на бълг. и англ. ез. В представените живописни творби преобладават пейзажите. Между двете световни войни Родопите пресъздават Бараците, Здравко Александров, Данаил Дечев и Георги Ковачев. Между 60-те и 70-те години на XX в. нейната прелест откриват Владимир Рилски, Вера Недкова, Лика Янко, Веса Василева, Димитър Арнаудов, Владо и Елза Гоеви, Надежда Кутекова и др. Родопчаните, Орфей и легендата за него също присъстват – в композициите и портретите. Анастас Стайков посвещава почти цялото си творчество на родния край. С различни стилови похвати отразяват живота в Родопите Александър Стаменов, Димитър Киров, Кольо Витковски, Ваня Дечева, както и местните творци Ружко Челебиев, Здравко Палазов, Михаил Карапаунов, Вълко Гайдаров, Петър Стайков и др. Към темата „Родопа“ не са останали безучастни графиците и скулптурите.

  „Пред очите ни е изложба, достойна да ни развълнува“ – завършва Ружа Маринска.

 

Чаушева, Ася. В наше село сланце грее, роса роси : сборник родопски песни от село Мугла / Ася Чаушева . - София : Сдружение Български огън, 2022 . - 83 с.. ; 29 см
  Събирателската дейност на Ася Чаушева не е от вчера. Тя си поставя за цел да събере от майка си – Асена Чаушева от с. Мугла колкото се може повече народни песни. Години наред авторката записва изпетите от майка й песни, много от тях публикувани в различни вестници. В настоящия сборник са намерили място по-малко познати варианти и някои съвсем неизвестни песни.

  „Във всички тях са отразени преживяванията, копнежите, радостите и скърбите на родопчани. Причисляването на много от тях към различните групи е условно. Почти във всяка песен се преплитат различни сюжетни линии.” – казва авторката.

   Всички песни са представени на мугленския диалект. В книгата са включени и спомени за Асена от нейни приятели. Георги Гривнев казва за нея: „Това беше благородната, обикновената планинка, чийто път е светъл, защото самата Асена излъчваше обилна светлина.”