Skip to main content

Краезнание

 

Гривнев, Георги. Южно знамение / Георги Гривнев . - Смолян : Зеа-Принт, 2018 . - 160 с.
  Двадесет и първата поред книга на родопския писател и поет Георги Гривнев включва разкази, очерци, стихове, афоризми и три интервюта – с Георги Пашев, Гавраил Узунов и Усин Керим. Героите са обикновени родопчани, стъпили здраво на земята, но отдадени изцяло на своята мисия. И този път авторът ни поднася въодушевяващи и задълбочени стихове за любовта, живота, Родината, традициите и приятелството. Кратките форми на писателя са пропити от мъдростта на вековете.
  Георги Гривнев е роден през 1942 г. в гр. Ксанти. Завършил е Софийския университет със специалност „Българска филология“, живее в Смолян. Негови творби са преведени на повече от 10 езика в Германия, Унгария, Австрия, Русия и др.

 

Коруев, Тодор и др. Полковник Ламби Данаилов : (биографичен очерк) / Тодор Коруев, Андрей Печилков . - Смолян : Принта КОМ, 2018 . - 96 с.
  Биографичният очерк, посветен на Ламби Василев Данаилов, роден в Райково на 23 февр. 1905 г., включва в себе си историята на Данаиловския род. Тя започва с родовия корен в лицето на юначен българин от Македония на име Данаил, заселил се през турско в Ахъчелебийско. От този род са бележити райковки общественици, които застават начело в борбата за запазване на българщината. Това са имената на Коста Данаиловски – радетел за българско четмо и писмо, Данаил Костов (1844-1916) – възрожденец и поборник за българска свяст, Васил Данаилов – баща на Ламби Данаилов, учител и активен борец в Македоно-одринското революционно движение.
  Жизненият път на полк. Ламби Данаилов е свързан с лявата идея – той е член на Комсомола от 1922 г., на БКП след 1930 г., през 1961 г. е утвърден за активен борец против фашизма и капитализма. В продължение на 11 години е председател на Съюза на тракийските дружества в България. От 1957 г. е доцент по политическа икономия. Той е баща на Росица и Стефан Данаилови – изтъкнати дейци на българското театрални и кино изкуство. Към книгата е съставено родословно дърво на род Данаилови от Райково.

 

Маринов, Александър и др. Д-р Братан Шукеров - народният зъболекар : Сборник с биографични документи, спомени, публикации в печата и снимки / Състав. Александър Маринов, Зоя Начева . - София: Тангра Тан Нак Ра, 2018 . - 320 с.
  Личността на Братан Шукеров е емблематична за Родопите. Роден е на 26 февр. 1912 г. в Устово. Той отдава всичко от себе си за просперитета на планината, за освобождаване от мизерията, глада и нищетата, за по-добър живот. Със своя подвижен зъболекарски стол той посещава най-затънтените селища, за да лекува зъбите на хората, а най-бедните лекува безплатно. Изявява се и като активен политически деец – секретар на е на Околийския комитет на РП (к) в Устово, организатор на съпротивителното движение в Родопите преди 9 септ. 1944 г., концлагерист, командир на партизанската дружина „Кольо Шишманов“.
   След нелепата му смърт на 23 септ. 1944 г. за неговия живот и дейност е създадена богата литература – биографични очерци, статии, слова, речи, публикации в периодичния печат и др. Но никой в онези времена не си е задавал въпроса коя е истинската причина за смъртта му. Обществеността и днес продължава да търси отговори на редица въпроси около края на жизнения му път. В сборника няма директни отговори, но читателите биха могли да си направят изводи каква е истината и какъв е Братан Шукеров като човек. Включени са известни и неизвестни документи, материали на негови съвременници, сподвижници и приятели.

 

Маринов, Александър и др. Христо Николов Гиневски : Историк, родоповед, общественик (1943-2017) / Състав. Александър Маринов, Георги Митринов . - Смолян : Зеа-Принт, 2018 . - 202 с.
  Настоящият сборник първоначално е замислен като юбилеен, в чест на 75-годишнината от рождението на Христо Гиневски, като по този начин неговите приятели искат да припомнят за неговите заслуги за проучване историята на Среднородопието. За съжаление той не дочака своя юбилей. Въпреки това неговите следовници решават да издадат сборник с материали, посветени на родопската история и да отдадат почит към своя приятел.
  В него са включени проучвания из областта на българската история, дело на изтъкнати специалисти като акад. Георги Марков, проф. Вълкан Вълканов, доц. Димо Чешмеджиев. По-голямата част от публикациите са свързани с историята на Среднородопието, с акцент върху периода на Възраждането. Такива са статиите на Величко Пачилов, Александър Маринов и доц. Георги Митринов. На отделни знакови личности от Средните Родопи са посветени статиите на доц. Ангел Янков, Зоя Начева и Ефим Ушев. Андрей Печилков представя родопчани, възпитаници на Софийския университет за периода 1945-1958 г. Два материала са посветени на Христо Гиневски – първият е на неговия голям приятел и съмишленик проф. Аргир Хаджихристев, вторият е разработен от Недялка Петрова и Александър Маринов и засяга кореспонденцията между Христо Гиневски и родоповеда Петър Маринов.

 

Пашамов, Недко. Въведение във фотоволтаиката : Основи и концепции за изграждане на фотоволтаична система : Книга за проектанти и монтажници на фотоволтаични инсталации / Недко Пашамов . - Пловдив : Макрос, 2017 . - 146 с.
   Инж. Недко Пашамов е роден през 1965 г. в с. Змейца, обл. Смолян. Завършва ВМЕИ Габрово със специалност „Електронна техника и микроелектроника“. От 1996 г. е собственик на ЕТ „НЕДСТАР – Недко Станишев“. От самото начало работи по реализация на решения с енергоспестяващ ефект. През 2009-2010 г. завършва обучение за „СОЛАР ЕКСПЕРТ“ с помощта на Занаятчийска камара – Коблец, Германия. През 2011 г. завършва обучение за Преподаватели на „Специалисти по соларна техника“ в Германия. От 2010 г. стартира дейността си в сферата на Фотоволтаиците, първоначално с проектиране, а след това със 100% реализация на тези проекти – доставка и инсталиране. През 2016 г. получава специална награда на АБЕА в раздел Шампионска слънчева лига. Това е първата книга на инж. Пашамов и тя е написана за да бъде в помощ на всички, които обичат Слънцето и искат да използват енергията му.

 

Петков-Перич, Никола. Славееви гори : Разкази и статии / Петков-Перич ; Състав. Йордан Семерджиев . - Пловдив : Б. изд., 2016 . - 166 с.
  Съставителят на настоящия сборник Йордан Семерджиев си поставя за цел да представи пред обществеността на с. Павелско сборник с произведения по повод 125 години от рождението на Никола Петков-Перич.
  Той е роден през 1891 г. в семейството на павелския зидар Петко Бумбаров. Завършил само четвърто отделение, той чете жадно, за да се самообразова. От ранно детство чиракува в Асеновград и Пловдив, а по-късно в Белград и Виена. Във Франция се включва в работническите отряди, занимава се със синдикална дейност. В Пловдив като работник-металик влиза в смесеното работническо дружество, а от 1918 г. е член на партията на Благоев. Неговата железарска работилница в кв. „Лозенец“ в София се превръща в работнически клуб. Арестуват го често, бият, интернират, лежи в затвора. През 1927 г. софийските комунисти го избират за народен представител в Двайсет и второто обикновено народно събрание.
  Отговорен редактор е на в. „Работническо дело“. Член е на редакционната колегия на в. “Родопска мисъл“. Публикува статии, репортажи, очерци и разкази в литературния и партийния печат през двайсетте и трийсетте години. През 1941 г. издава сборника „първа любов“ – разкази за бита на родопчанина в онази епоха. Най-крупното му произведение е романът „Погром“ (1953 г.) – широка картина на живота в провинцията и политическите борби в началото на века.

 

Петров, Петър и др. Из Миналото на средните Родопи (документи от Агушевия семеен архив) : Документален сборник, Т. 1 / Състав. Петър Петров, Андрей Печилков . - Смолян : Принта КОМ, 2018 . - 452 с.
   Агушевият семеен архив безспорно е най-богатата сбирка от османотурски документи за историята на Средните Родопи през XIX и първите години на XX век – до освобождението им през 1912 г. Той предоставя толкова много информация, в която ролята на рода Агушеви се губи, поради което с основание може да бъде наречен „Ахъчелебийски архив“ , а защо не и „Ахъчелебийска хроника“.
   Структурата на настоящия сборник е съобразена със съдържанието му: не да се представя само фамилията на Агушевци, а всичко от историята на Родопите. Поради това материалите са групирани в четири дяла: Обществено-политически живот; Шериатско право; Данъци и данъчни задължения; Пасища. Във всеки раздел материалите са подредени в хронологически ред. Те са снабдени със заглавие, което по възможно най-краткия начин разкрива за какво се отнасят. Посочени са и изходящите данни, където има такива: кой и до кого пише, вид на документа, дата на съставянето му, къде се намира и сигнатура (фонд, архивна единица и лист). Общият поглед върху архива разкрива, че документите в отделните архивни единици не са разпределени равномерно по проблеми и по време. Най-добре са представени обществено-политическият живот и данъчната система. По време – управлението на Агуш ага и мюфтийството на Салих Сами.

 

Симеонов, Станимир. От Чепеларе до Нагано / Станимир Симеонов . - Пловдив : СНЦ Пловдив Бяга, 2018 . - 240 с.
   Албумът е посветен на Екатерина Дафовска – единствената до момента олимпийска шампионка от Зимни олимпийски игри. Тя печели своя златен медал на 9 февруари 1998 г. в Нагано, Япония. Изданието е богато илюстровано със снимки, които ни връщат 20 години назад и по-рано, проследяващи биографията на състезателката по биатлон от Чепеларе. Отличието е завоювано във времена, които са изключително трудни за България и за българския спорт като цяло. Това прави постижението ѝ още по-ценно. В изданието са отразени спомените на Катя, на нейните близки, на спортисти, журналисти, общественици и др., които правят пълна картината за това, как се стига до този успех, какво се случва в Нагано на олимпиадата, посрещането на Дафовска в Родината и родния град, за живота ѝ след това. Албумът е допълнен с публикации в периодичния печат, които отразяват успехите на Екатерина Дафовска. Текстът е написан паралелно на български и английски език.

 

 

Хаджихристев, Аргир. Рецепти от народната медицина / Аргир Хаджихристев . – Смолян : Принта КОМ, 2017 . - 224 с.
  Проф. д-р Аргир Хаджихристев е роден в гр. Смолян. Завършва медицина, като придобива специалностите вътрешни болести, кардиология, ревматология, геронтология и гериатрия. Извървява професионалния път от участъков лекар до професор. Има над 200 научни публикации и съобщения, четири монографии, една от тях на английски език, издадена в САЩ. Създал е формулата за определяне биологичната възраст на човека. Определя референтните стойности на биологичните константи на кръвта и кръвния серум при лицата в дълголетна възраст. Автор е на рационализации и изобретения в областта на медицинската практика. Продължава да твори и да прилага своя опит на даровит лекар и учен в медицинската теория и практика.
   Настоящата книга авторът написва поради повишения интерес към лечението на болестите със средствата на народната медицина. В нея са описани малка част от българските народни рецепти, тяхното приготвяне, дозиране и приложение. Подредени са по азбучен ред на болестите. Изданието се отличава с това, че в него е дадено накратко описание на всяко заболяване, неговата клинична картина, симптомите, необходимата диета и режим. Трудът би могъл да послужи на лекари, привърженици на народната медицина и др.

 

Цикалова, Емилия. Вик към душите ви / Емилия Цикалова . - София : Унисон, 2018 . - 50 с.
   Емилия Цикалова е родена през 1952 г. в гр. Смолян. Завършила е Държавния библиотекарски институт в София през 1976 г. Работила е в училищна библиотека в продължение на 26 години – това е любимата ѝ професия. Още от дете вярва в добродетелите – за нея те означават много. Тя е човек, който отдава голямо значение на думите – според нея всяка дума носи свой собствен заряд. Написала е малко стихотворения, но те са излезли от дълбините на душата ѝ. Вярва, че те ще докоснат читателите, които вярват в доброто и в силата на словото. Освен стихове, в книгата са включени и шест кратки приказки. В раздела под заглавие „Родопска китка“ са събрани хумористични творби, написани на родопски диалект.