Skip to main content

Краезнание

 

Андрейчев, Петко. Край пътя : Роман / Петко Андрейчев . - 2. осъвременено изд. . - София : Мултипринт, 2017 . - 334 с.
  Петко Андрейчев е издал своя роман „Край пътя“ през далечната 1941 г. в София, в печатница „Култура“. Неговата дъщеря Велика Андрейчева-Длъгникова преиздава написаната от него книга, за да напомни за неговия живот и дейност. Тя няма спомени за своя баща - от него са останали само книги. Отива си от този свят млад, едва на 38 години, преди тя да се роди. Роден е в на 12 май 1903 г. в с. Дичин, Великотърновско. Петко Андрейчев е бил учител в някои родопски села, а от декември 1933 и 1934 година преподава български език и литература в Райковската гимназия. За този период от живота си в Родопите той пише: „Някога аз бях учител… По онова време аз бях юноша, току-що завършил гимназия, енергичен и ентусиазиран. За пръв път дойдох от далечния си роден край сред родопските лабиринти и се почувствах зашеметен от възторг“. Повествованието в романа е свързано учителстването му из Родопа планина, случва се сред нейната удивителна природа. Отразява „многоликия, беден на събития, но богат на душевни преживявания живот в Родопите“.

 

Димова, Добромира и др. Редки и защитени видове в Родопите, обект на опазване, съгласно концепцията за Гори с висока консервационнна стойност / Добромира Димова, Петър Шурулинков . - б. м., б. г. . - 134 с.
  Тази публикация е изготвена по проект „Родопи“, който е инициатива на Програмата на ООН за развитие и Изпълнителната агенция по горите, финансиран от Глобалния екологичен фонд. Изданието има за цел да подкрепи една от целите на проекта–да се интегрират въпросите, свързани с опазване на биологичното разнообразие, в горскостопанските практики да се подобри неговото познаване и защита. В това издание са включени онези важни видове, съгласно приложение I на Национално ръководство за Гори с висока консервационна стойност (ГВСК), които се срещат в Родопите. Информацията за всеки един от видовете включва описателна част и данни за някои специфични аспекти от тяхната биология, полезни при разпознаване на терен. Чрез снимковия материал се визуализира всеки един от видовете, което да прави вида разпознаваем за работещите в системата на горите.

 

Златев, Димитър. Женска рожба : Разкази / Димитър Златев ; [Ред.] Светозар Казанджиев ; [Худож.] Константин Златев . - Смолян : Зея-принт, 2016 . - 139 с.
  През 2016 година писателят Димитър Златев отбеляза своя 80-годишен юбилей. По този повод той представи две свои нови книги. Една от тях е сборника с разкази „Женска рожба“, в който ни поднася 17 свои творби. Те ни потапят в един пъстър свят от човешки съдби на радости и тревоги, обич и омраза, страсти и неволи. Разказите са с различна тематика, действието се развива в различно време, но посланието им е общо – да съхраним българските корени и добродетели, и да не забравяме, че над всичко стои човешкото достойнство и хуманизма. В разкази като „Женска рожба“ и „Добра войвода“ любовта стои над верските различия, макар че остава като пареща сърцето болка за цял живот. В „Случаят Севдалин“ и „Ограбен живот“ оставаме стреснати от съдбата на героите. Мъдро и актуално звучат думите изречени от героя на разказа „Тревожна година“ : „Грях може голям да е, но мене ми се чини, че всичко иде не от вярата, а от човещината в сърцето“.

 

Кенански, Владимир. [Сто] години ловно-рибарска дружина Устово / Събрани и подредени от... Владимир Кенански . - Смолян : Зеа-Принт, 2016 . - 206 с.
  В настоящата книга Владимир Кенански проследява историята на Ловнорибарската дружина в Устово, която е създадена е през 1914 г. на 8 ноември. На Учредителното събрание са присъствали ловци от Устово, Влахово, Момчиловци, Славейно, Петково, Върбина, Аламидере и Фатово – общо 26 члена, които вземат решение новата организация да се именува Ловно-стрелческо дружество „Сокол“ със седалище Устово. През годините броят на членовете на дружеството непрекъснато нараства, като към него се присъединяват ловци и от други селища. Авторът е описал подробно през какви етапи преминава дружеството, предоставени са имената на неговия ръководен състав и подробен списък с членовете на Ловнорибаското дружество от създаването му до 2014 г. – за сто годишен период. Монографията ще откриете богат снимков материал.

 

Климентиев, Борис и др. Художникът Петър Стайков: [Албум] / Борис Климентиев, Станислав Сивриев . - Смолян : Принта-КОМ, 2016.
  Албумът посветен на художника Петър Стайков съдържа текстове, които са публикувани в различни издания през годините. Те набелязват най-важното за него като обществена личност и творец, характерните черти на неговия характер и душевност. Подбраните в него репродукции са от различни периоди на неговото творчество и представляват малка част от създадените от него живописни творби. Издател е Фондация „Петър Стайков“ с финансовата подкрепа на Община Смолян. Петър Стайков е син на смолянския художник Анастас Стайков. Завършва Художествената академия в София през 1956 г. От 1957 г. до края на живота си работи в гр. Смолян като уредник на Художествената галерия, секретар на групата художниците и главен художник на Родопския драматичен театър. Като сценограф и костюмограф реализира над 200 театрални постановки. В архива на художника остават над 2000 рисунки и 200 сценографски проекта. Осъществява 12 самостоятелни изложби, участва в редица национални и международни художествени изложби. Отличен е с високи национални награди и ордени.

 

Любомиров, Светозар. Обучението по литература : поглед върху теорията и практиката / Светозар Любомиров . - [София] : Рива, [2016] . - 268 с.
  Светозар Любомиров споделя богатия си опит на учител по литература и наблюденията си върху преподаването и възприемането на литературните произведения в училище. Книгата предлага обзор на методическата теория и педагогическата практика и излага резултатите от експеримент върху анализа на лирическите творби. Направените изводи са онагледени с графики. Споделен е опитът при анализа на епическите произведения и на драмата в часовете по литература, като наблюденията на автора върху конкретни изучавани произведения. Особено ценни за учениците и учителите са практическите насоки за справяне с 41 задачи от ДЗИ, която изисква писане на литературноинтерпретативно съчинение. Включени са и две статии – за българския модернизъм и за поезията от 20-те години, публикувани в сп. „Златорог“.

 

Михайлов, Димитър, свещ. Антим - първият български екзарх / Димитър Михайлов . - Смолян : Принта-КОМ, 2016 . - 162 с.
  Личността на първия български екзарх Антим I е крупна фигура в новата българска история. Авторът свещ. Димитър Михайлов е избрал формата на изложение във вид на хроника, подобно на множество възрожденски хроники, писани с десетилетия в българските църкви. По този начин изпъква най-добре фигурата на екзарх Антим I, а събитията около църковно-народната борба служат за исторически фон за дейността на този българин. Обемният исторически материал е подреден в достъпна за публиката форма и това води до по-лесното му възприемане. Книгата е написана от дълбока почит към паметта на първия български екзарх във връзка с 200 години от неговото рождение (1816-2016 г.).

 

Петров, Боян и др. Подземният свят на Родопите / Боян Петров, Павел Стоев ; Ред. Евгения Мирева ; Фотогр. Б. Петров и др . - [София] : Програма на ООН за развитие, 2007 . - 86 с.
  Книгата съдържа информация за карста, карстовите форми, пещерите и пещерната фауна в Източните и Западните Родопи. Подробно описани са 57 пещери и 3 скални моста и са представени данни за тяхната фауна. Прилепите в Родопите и природозащитният статус на пещерната фауна са детайлно разгледани в отделни глави. Представена е и практическа информация за ползването, стопанисването и благоустрояването на пещерите. Книгата цели повишаване информираността на жителите от региона и ще бъде ценен справочник за местните и общински власти, туристите, пещерняците и всички природолюбители. Тази книга се посвещава на Димитър Райчев – Съра (1922-2002) – основоположник на организираното пещерно дело в Родопите.

 

 

Ташков, Димитър. Хидроенергийна каскада "Въча" / Димитър Ташков . - Девин : Зеа-Принт, 2016 . - 175 с.
  Димитър Ташков е роден в с. Гела през 1926 г. Средното си образование завършва в Райковската гимназия, завършва висше юридическо образование в СУ „Св. Климент Охридски“. Бил е партиен, административен, стопански и обществен ръководител в Девин, Доспат, Тешел, Змеица и на хидроенергийната каскада „Въча“ в районите „Доспат-Тешел“ и „Тешел-Девин“. В настоящата мемоарна монография пресъздава бурното строително време в Родопа планина, когато се е създавала енергетиката на България. От началото на шестдесетте години на XX век започва изграждането на хидроенергийна каскада „Въча“, наричана още „Водно-силов път „Доспат-Кричим“. Основата на разказа са някои архивни останки от проекти и възпроизведени спомени. Други книги на автора: “Родопската песен в моя живот“, „Родопски речник“, „За Змеица с любов“ и „Новият Девин“.

 

Читалищата в Родопите - минало и предизвикателства : (Сборник с материали от научна конференция, проведена на 26.04.2016 г., посветена на 150-годишнината от създаването на първото читалище в Родопите) / Състав. и ред. Христо Гиневски ; Коректор Величка Каварджикова . - Смолян : Зеа-Принт, 2016 . - 168 с.
  Първото читалище в Родопите се заражда в Устово на 11 май 1966 г. По повод 150 години от създаването му е проведена научна конференция, посветена на историята, настоящата и бъдещата дейност на читалищата в Родопския край. Темата на конференцията проведена на 26 апр. 2016 г. е „Читалищата в Родопите – минало и предизвикателства. В нея вземат участие научни работници, изследователи и краеведи от Смолян и областта, от София и Пловдив, както и представител на Министерството на културата. Изнесени са 20 доклада и научни съобщения, които се отнасят до дейността на читалища в 14 селища. За първи път конференцията придобива регионален характер. С издаването на този сборник се цели дейците на културата да бъдат подпомогнати в мисията им - опазване на културно-историческото наследство.