Skip to main content

Краезнание

 

Главчев Димитър. Лято-1720 / Димитър Главчев . - Смолян : Зеа Принт, 2017 . - 77 с.
  Доц. Димитър Главчев е роден през 1930 г. в Смолян. През 1955 г. завършва Художествена академия – София, ученик на Илия Бешков. Като преподавател по изобразително изкуство в Учителския институт – гр. Смолян е носител на ордените „Кирил и Методий“ – III-та и II-ра степен. През 1984 г. открива първата си самостоятелна изложба от цикъла линогравюри „Легенди и предания, героично минало и настояще“. През 2000 г. подрежда юбилейна живописна изложба. Негови творби са притежание на Художествената галерия – гр. Смолян, частни колекции на лица у нас и в чужбина.Черно-бялото издание в нестандартен формат съдържа графики и литографии на твореца, спомени и предания за историята и живота на Райково.

 

[Деведесет] 90 години Горовладелческа производителна кооперация "Мурджков пожар" - Славеино, Смолянско : [Юбилеен сборник] / Авт. и състав. Михаил Шишманов, Вълко Василевски, Чило Чинков, Георги Райчевски ; Ред. Георги Райчевски . - Доп., актуал. изд. . - Славеино [Смолянско] : Б. изд., 2016 . - 72 с.
  Сборникът е създаден въз основа на книгата съставена от Михаил Шишманов по случай 80-годишнината на кооперацията „Мурджов пожар“ – с. Славеино, след като е допълнен и актуализиран от авторите. Историята на кооперацията има два основни етапа на развитие: от създаването ѝ през 1926 г. до закриването през 1948 г. при одържавяването на горите и от възстановяването на дейността ѝ през 1999 г. до наши дни. В сборника се отдава заслуженото на личностите, работили всеотдайно през годините. Проследява се историческата обстановка и законодателните рамки, при които се развива дейността ѝ. Авторите се надяват така написаната история на кооперацията да бъде полезна на младите наследници на горските имоти, защото „те ще я ръководят в бъдеще и могат само да спечелят, ако познават 90-годишното ѝ развитие“.

 

Димитрова, Татяна. Измислен свят : Стихове / Татяна Димитрова ; Худож. Татяна Димитрова . - Смолян : Зеа-Принт, 2017 . - 47 с.
  Това е втората стихосбирка на авторката, след „Палитра“. В нея тя има смелостта да разкрие пред нас своя „измислен свят“ и чрез своята поезия да ни въведе в своите съкровени мисли и чувства. В книжката са събрани 39 стихотворения, посветени на любовта и приятелството, на родния край и Родопа, на мечтите и реалността. Татяна Димитрова е родена в гр. Омуртаг, завършва Лесотехническия университет в София, а от 1980 г. живее и работи в гр. Девин. Тя е председател на Народно читалище „Родопска просвета - 1923“ в града, завежда и музейната сбирка. Освен на поезията, тя се е посветила и на живописта, като има три самостоятелни изложби.

 

Казанджиев, Светозар. Милост : Истории за разказване / Светозар Казанджиев ; Ред. Здравка Евтимова . - София : Български писател, 2017 . - 256 с.
  „…Четейки някои разкази от книгата, имам чувството, че Светозар Казанджиев пише със собствената си кръв. Това не са измислици, които ще прехвърлиш, ще си вземеш още салата и ще забиеш поглед в поредното реалити шоу по телевизията. Това е светът на България – на онзи прекрасен клоун в цирка, който е способен да накара цял един град да се почувства голям, красив и уникален (разказът „Белият лебед“), това се истории, в които малките, стъпканите несретници носят светлина и красота. Изумителен е разказът „Посестрими“ за циганката, която губи децата си и „ги засажда в земята като цветя“, и кучката, завела бедната жена, своята посестрима, при купчинката с отровените ѝ кученца. Само човек с щедро сърце и талант може да съхрани такъв разказ през годините, да го изчака да се избистри, да порасне, да стане голям, колкото месечината и нощта, за да засияе с мека лунна светлина…“
Здравка Евтимова

 

Марева, Таня. Реликви от Първата световна война : [Каталог] = Relics from the World War I. Catalogue / Таня Марева ; Снимки Атанас Киряков ; Прев. на англ. Илия Годев . - Смолян : Рег. истор. музей Стою Шишков, 2016 . - 40 с.
  Настоящото издание показва материали от фондовете на Регионален исторически музей – Смолян, издирени, събирани и изследвани в продължение на десетилетия. Началото на представената колекция „Първа световна война“ е поставено през 60-те години на XX в., а последните попълнения са от 2015 г. Повечето от реликвите са участвали в изложбата „Родопчани по фронтовете на Първата световна война“, открита в рамките на честванията за 100-годишнината от събитието в Смолянска област през 2015 г. Снимките, включени в каталога, са придружени с обяснителен текст на български и английски език. Сред експонатите има оръжия, лични вещи, снимки, писма, картички, медали и други вещи, които ни пренасят във времето на „голямата война“ и ни сблъскват с образите и съдбите на хората, преживели онези тежки и славни времена. Изданието има за цел да припомни историята и поуките от войната, за да отдаде дължимото на героите.

 

Пашов, Никола. Димитър Николов Пашов (1913-1962) : Документален сборник. Житейска и творческа биография, публицистика, философски размисли / Никола Пашов ; Ред. Зоица Начева . - Смолян : Зеа Принт, 2017 . - 222 с
  В този сборник актьорът Никола Пашов е събрал в едно материали за жизнения и творчески път на своя баща – Димитър Николов Пашов. За него синът казва: „Беше непокорен, защото беше посветил живота си на ИСТИНАТА. Имаше мнение, достойнство, самочувствие на човек със собствена мисъл за нещата от живота. Не се страхуваше от репресивния апарат на държавата. Омълчаването, за да оцелее му беше чуждо, не търпеше угодничеството, посредствеността, безнаказаността и пречупените гръбнаци. Не беше верноподаник на Партията.“ Документите и снимките, включени в сборника, се съхраняват в Държавен архив – Смолян: фонд № 1517 - Пашов, Никола Димитров. Изключително впечатление прави старанието, с което синът е запазил спомена за своя баща, изкарвайки наяве написаното от него – автобиография, философски размисли, публицистика, стихове, писма. Изданието е богато и със снимковия материал, с хрониката на събитията в България, на фона на които протича живота на Димитър Пашов, спомените на другите за него. Към книгата е прикрепено и родословно дърво на фамилия Пашови.

 

Печилков, Андрей. Родопският огнен метеор Коста Чилингиров (документална биографична хроника) / Андрей Печилков, Младен Сираков. – Смолян : ПринтаКом, 2017. – 272 с.
   Документалната биографична хроника е посветена на 120-годишнината от рождението на Коста Райчев Чилингиров и има за цел да припомни за неговото съдържателно дело като общественик, културен, стопански и кооперативен деятел. Той е роден на 6 септ. 1897 г. в с. Райково и остава завинаги свързан с родното си място, работейки неуморно за културното и стопанско развитие на Среднородопския край. През 1922 г. се дипломира в Юридическия факултет на Софийския университет, като е първият висшист от Райково – възпитаник на този университет и първият юрист в трите селища Смолян, Райково и Устово, отказвайки се от предложената му работа в София и дипломатическа кариера в Париж. Монографията проследява жизненият му път, съдържа богат снимков материал, писма, спомени на негови съвременници и съмишленици. В нея са включени също десетки некролози, издадени във връзка с ненавременната му кончина – едва 35 годишен, също така оценки за делото му в наши дни. Към изданието е прикрепено родословно дърво на Чилингировския род.

 

Стопански и културен живот в Родопите и Тракия (XIX-XX в.) : Сборник с доклади и съобщения от Международна научна конференция Смолян, 14 юни 2017 г. / Състав. Зоя Начева, Таня Марева, Христо Гиневски. – Смолян : Зеа-Принт, 2017. – 237 с.
  Състоялата се конференция през месец юни 2017 г. в гр. Смолян е посветена на празника на града 18 юни и се провежда под патронажа на кмета на Община Смолян Николай Мелемов, по инициатива на Регионален исторически музей – Смолян, Държавен архив – Смолян, Българското историческо дружество в града и Регионалния академичен център на БАН. Представените в сборника 22 авторски текста засягат различни проблеми от близкото и по-далечно минало в Родопите и Тракия. Всички те се опират на конкретен изворов материал и това ги прави изключително ценни. Докладите включват непознати до момента и богати на информация сведения. Разностранни са темите, по които вземат отношение докладчиците: езиковедски, църковно-християнски, стопански, образователни, културни и др. Авторите са представители на БАН, Регионален исторически музей – Смолян и Кърджали, Държавен архив – Смолян, Кърджали, Пловдив и Комотини, Гърция, университетски преподаватели, общественици. Изданието би привлякло вниманието на историци, езиковеди, краеведи, културолози, специалисти в областта на архивното и музейното дело.;

 

 

Ташков, Димитър. Гела : Историко-мемоарна монография / Димитър Ташков . - Девин : Зеа-Принт, 2017 . - 200 с. br>   Настоящата книга е третата селищна монография, написана от Димитър Ташков. След книгите за с. Змеица и гр. Девин, той се заема с нелеката задача да опише родното си село Гела. Авторът се надява със своята книга да напомни на поколенията с гелски произход, че е важно да не забравят за своя род, за славното историческо минало на мястото, откъдето е тръгнал родът им. Освен за историята, чието начало е от времето на траките, авторът разказва за видни личности, започнали житейския си път високо в Родопа планина, за родовете на селото, за бита, обичаите и традициите, за стопанския и културен живот. За съжаление през последните години, както и други родопски села, така и Гела обезлюдява.

 

Pamporovo. Mechi chal . - б. м. : Б. изд., [2017] . - 54 с.
   Туристическата брошура, издадена на английски език, представя двете ски зони – Пампорово и Мечи чал, Чепеларе. За първи път в България, от 2016 год., те функционират с общи билети и транспортна система, като са слети в един комплекс за зимни спортове и забавления. Брошурата е богато илюстрована, съдържа подробна информация за двете туристически зони и пистите, които са разположени в тях. Дадена е изчерпателна информация за предлаганите услуги, места за хранене и забавления, хотели и къщи за гости в Пампорово и Чепеларе. Освен през зимата, туристическият комплекс функционира и през лятото и предлага богата палитра от дейности – вело парк, туристически пътеки, природни и културни забележителности и др.