Skip to main content

Краезнание

Преди 35 години на 2 април в Клуба на дейците на културата в Смолян се проведе вечер, посветена на родопския книжовник Николай Вранчев по случай 100 години от рождението му. Тя бе организирана от секция „История и краезнание” и „Окръжен държавен архив - Смолян”, пише в. „Родопски устрем”.
Вечерта бе открита от Петър Стайков – председател на Клуба на дейците на културата. Цяло едно поколение, каза той, се е възпитавало от преводите и изданията на Н. Вранчев. Доклад за живота и творчеството на \ Вранчев изнесе Никола Примовски – зав. отдел „Пропаганда и агитация” в ОК на БКП...
Показана бе изложба за живота и творчеството на Н. Вранчев, подготвена от Окръжния държавен архив. Артистите от Родопския драматичен театър Тони Пашова и Неделчо Киров изпълниха негови художествени творби....

(Николаева, Елена. Вечер за родопския книжовник. // Род. устрем, № 39, 2 апр. 1983, с. 4)

Преди 35 години на 7 април при много добро време и отлична организация от страна на домакините по настаняването и изхранването на участниците в село Долен (Златоградска община) ОС на БСФС проведе тазгодишното лично-отборно първенство по борба – свободен стил, за учащите се от основните училища в селата. На тепиха мериха сили представители от 7 селища – Старцево, Фабрика, Ерма река, Борино, Барутин и Змеица....
Много зрители аплодираха добрите прояви на състезателите върху открития тепих и особено на тези, които проявиха вкус към динамични и разнообразни по съдържание схватки. В това отношение се откроиха преди всичко борците на Долен, които с 93 т. станаха първи в отборното класиране. Втори и трети, съответно с 81 и 65 точки в актива си, останаха съставите на Ерма река и Барутин....

(Малинов, Стефан. Празник на борбата в Долен. // Род.устрем, № 41, 7 апр. 1983, с. 4.)