Skip to main content

Краезнание

Преди 52 години на 12 ноември 1965 г. в с. Лъджа /Баните/ се открива ново училище. „Тържествено бе открито от А. Соколов – секретар на ОПК в Лъджа. В доклада си селищният директор Г. Атанасов говори за трудностите на училището, за ентусиазма на хората, за радостта на учениците и родителите. В приветствието си първият зам. председател на ОНС Райчо Даскалов честити на лъджанци новата голяма културна придобивка, като призова учителите и учениците да работят с още по-голяма енергия за осъществяване задачите на социалистическото общество...
Коридорите, класните стаи, кабинетите и работилниците се изпълниха с радостно възбудени деца, родители и гости, които непринудено споделяха своите впечатления от вътрешната уредба на сградата, която е построена съгласно съвременните изисквания на учебно-възпитателната работа и политехническото обучение на децата...

(Дилов, Н. Ново училище в Лъджа. // Родопски устрем, № 128, 13 ноември 1965)

Преди 45 г. в. „Родопски устрем” пише за драстично увеличение на пътно-транспортните произшествия. „Пътната мрежа в нашия окръг е натоварена през всички сезони на годината. Прекрасните естествени условия на планината привличат автобусите от страната и чужбина. Освен това, известно е, че снабдяването на населението, изпълнението на промишлените и селскостопанските задачи, както и осещестявавето на връзката с вътрешността зависят от състоянието и деебспособнастта на автомобилния транспорт. Особено тревожен е фактът, че с непрекъснатото увеличаване на моторните превозни средства се увеличават и пътно-транспортните произшествия, което води до нанасяне на материални щети на народното стопанство и застрашаване сигурността на гражданите...
Преди всичко с всички сили и средства трябва да се води борба срещу „любителите” на високите скорости. Такива водачи трябва не само да се санкционират, но с тях да се води индивидуална възпитателна работа, като се използват разнообразни методи и форми...

(Трифонов, Илия. Увеличението на автопроизшествията – Тревожен факт, Родопски устрем, № 133, 16 ноем. 1972)