Skip to main content

Краезнание

КАЛЕНДАР 2017

Местни дати и събития

 

ЯНУАРИ

120 г. от излизането на “ХРИСТИЯНСКА ЗАРЯ ”, нравствено-религиозно и научно списание, издавано в с. Орехово (1897)

1 януари - 95 г. от излизането на списание “РОДОПА”, наследник на в. “Родопски глас”- със задачата “да отстоява интересите на Родопската област”, издавано в София (1922-1947)

4 януари - 80 г. от рождението на ВЕЛИЧКА МАРКОВСКА, зооинженер и селекционер, един от авторите на породата Българско родопско говедо, родена в гр. Батак (1937)

8 януари - 75 г. от рождението на родопската народна певица ВАЛЯ  БАЛКАНСКА, почетен гражданин на Смолян (1998), родена в м. Лагът, край с. Арда (1942)

9 януари - 70 г. от рождението на ЕЛЕНА ХАЙТОВА, публицист и писател, член на СБП, родена в с. Куклен, обл. Пловдивска (1947)

20 януари  - 135 г. от рождението на НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ, писател и преводач, издател на библиотека “Ралица”, патрон на Регионална библиотека, роден в Устово  (1882-1953)

25 януари - 170 г. от рождението на ИЛИЯ БЕЛКОВСКИ, учител и революционен деятел, роден в с. Карлуково, дн. Славеино (1847-1922)

27 януари - 80 г. от рождението на ВЪЛКО ГАЙДАРОВ, художник, член на СБХ, роден в гр. Девин (1937- 2009)


ФЕВРУАРИ

8 февруари - 145 г. от рождението на ТОДОР ХВОЙНЕВ – Фойньо войвода, комита, деец на ВМОРО, роден в с. Левочево (1872-1957)

10 февруари  - 115 г от рождението на Щильон Казалиев, краевед и общественник, роден в Райково (1902-1989)

26 февруари  - 105 г. от рождението на БРАТАН ШУКЕРОВ, зъболекар - антифашист, роден в Устово (1912-1944)

100 г. от рождението на КОНСТАНТИН КАНЕВ, свещеник и краевед, почетен гражданин на Смолян (1998), роден в с. Момчиловци (1917-1998)

28 февруари   - 85 г. от рождението на арх. МАТЕЙ МАТЕЕВ, доктор по архитектура, роден в Смолян (1932)

95 г. от рождението на ДИМИТЪР РАЙЧЕВ, учител и спелеолог, създател на музея на родопския карст, роден в гр. Чепеларе (1922-2002)


АПРИЛ

1 април - 80 г. от издаването на вестник “РОДОПСКА ИСКРА” в гр. Чепеларе (1937-1940)

22 април - 85 г. от рождението на БОРИС КОЛЬКОВСКИ, професор по геология, лит. творец, роден в с. Чокманово (1932-2008)

75 г. от рождението на ГЕОРГИ ГРИВНЕВ, поет и журналист, член на СБП, роден Ксанти, Беломорска Тракия (1942)

24 април - 90 г. от рождението на проф. АНГЕЛ ШИШКОВ, д-р по право, роден в с. Чокманово (1927)


МАЙ

3 май - 80 г. от учредяването на българомохамеданската културно-просветна ДРУЖБА РОДИНА” в Смолян (1937)

15 май - 95 г. от рождението на АТАНАС ВАСИЛЕВ, ст.н.с. по говедовъдство, роден в с. Турян (1922- 2008)


ЮНИ

4 юни - 120 г. от рождението на ХРИСТО ИЛИЕВ, общественик, роден в с. Турян ( 1897-1925)

9 юни - 85 г. от рождението на ХРИСТО СЕМЕРДЖИЕВ, д-р по физика, роден в Чокманово (1932)

16 юни - 70 г. от рождението на НИКОЛА ПАШОВ, актьор, роден в Райково (1947)

30 юни - 175 г. от рождението на свещ. НИКОЛА МАВРОДИЕВ (поп Нико), възрожденски деец, роден в Райково (1842-1916)


ЮЛИ

5 юли - 70 г. от рождението на ст. н.с. ДИМИТЪР КОЛЕВ, д-р на физ. науки, физик в НАО “Рожен”, роден в гр. Бургас (1947)

10 юли - 85 г. от рождението на СТЕФАН ТУНЕВ, поет, член на Дружеството на писателите в Смолян, роден в с. Пещера (1932-2004)

10 юли - 85 г. от рождението на СЛАВКА АВРАМОВА, първата професионална цигуларка от Смолянско, родена в Райково (1932-2005)

27 юли - 65 г. от рождението на БОТКО ТРЕНДАФИЛОВ, треньор по плуване, почетен гражданин на Смолян (1988), роден в с. Стара Кресна, Благоевградско (1952)

31 юли - 90 г. от  рождението на  доц. АСЕН МАРГАРИТОВ, лекар, почетен гражданин на Смолян (2009), роден в Райково (1927)


АВГУСТ

24 август - 145 г. от рождението на АТАНАС КАИШЕВ, генерал, народен представител през 20 и 30-те години на ХХ век, роден в с. Чокманово (1872-1941)

25 август - 100 г. от основаването на ПЪРВОТО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО в Райково (1917)


СЕПТЕМВРИ

5 септември - 90 г. от рождението на ГЕОРГИ  КАЗАЛИЕВ, учител, общественик и краевед, роден в Райково (1927-2012)

6 септември  - 120 г. от рождението на КОСТА ЧИЛИНГИРОВ, кооперативен деятел, роден в Райково (1897-1932)

12 септември  - 95 г. от рождението на КРЪСТЬО МАРЕВ, диригент, професор, роден в гр. Чепеларе (1922)

29 септември  - 70 г. от рождението на проф. д. ик. н. АННА НЕДЯЛКОВА, президент на ВСУ „Ч. Храбър „, почетен гражданин на Смолян (2007), (1947)


ОКТОМВРИ

5 октомври - 75 г. от рождението на ГЕОРГИ ЧАТАЛБАШЕВ, писател и журналист, роден в Смолян (1942)

7 октомври - 65 г. от рождението на КОСТАДИН ГРОЗДАНОВ, треньор по вдигане на тежести, почетен гражданин на Смолян (2004), роден в с. Павелско (1952)

8 октомври - 110 г. от рождението на  ИВАН ПАНТЕЛЕЕВ, свещеник, роден в Райково (1908-1989)

16 октомври - 85 г. от рождението на ГАНЧО КЕРЕЧЕВ, режисьор, поет, гл. редактор на списание “Проглед” – Смолян, роден в с. Караджалово, Пловдивско (1932-2013)

17 октомври - 60 г. от рождението на Зоя Начева, архивист, началник отдел на Държавен архив – Смолян от 2009 г., родена в Пловдив (1957)

18 октомври - 20 г. от рождението на ДИМИТЪР ХРОНЕВ, адвокат и писател, роден в Разград, живял и работил в Чепеларе (1897-1980)

19 октомври  - 125 г. от рождението на ТОМА ПОПРАТИЛОВ – САДУКЕЙ, писател и стопановед, роден в Райково (1892-1937)

65 г. от рождението на СВЕТОЗАР КАЗАНДЖИЕВ, писател, член на СБП и председател на Дружеството на писателите в Смолян, роден в с. Гълъбово, Смолянско (1952)

21 октомври  - 105 г. от ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА РОДОПИТЕ от османско владичество (1912). Празник на община Смолян.

22 октомври   - 135 г. от рождението на КРУМ  САВОВ, първия фотограф в среднородопския край, роден в Устово (1882-1949)


НОЕМВРИ

 85 г. от създаване на РАЙОННА ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „ОРФЕЙ”- Смолян (1932)

1 ноември - 70 г. от рождението на проф. ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ, политик и юрист, преподавател в СУ „Кл. Охридски”, роден в с. Соколовци (1947-2015)

6 ноември - 80 г. от рождението на НИКОЛАЙ КАРАГЯУРОВ, музикален и читалищен деец, роден в Устово (1937-1998)

11 ноември - 85 г. от рождението на ДОМЕТИАН, Видински митрополит, роден в с. Хасовица, Смолянско (1932)


ДЕКЕМВРИ

3 декември - 95 г. от рождението на ТОДОР ЧЕРНЕВ, инженер-лесовъд, основател и директор на Лесозащитна станция- Пловдив (1960-1983), роден в с. Солища (1922-1991)

12 декември - 105 г. от рождението на СПИРО ГЕРДЖИКОВ, общественик, създател на Родопския музей в Райково, роден в Райково (1912-1968)

25 декември  - 105 г. от рождението на ПЕТКО КАРАПЕТКОВ, учител, обществен деец и краевед, роден в с. Славеино, Смолянско (1912-2005)ПРЕЗ 2017 ГОДИНА СЕ НАВЪРШВАТ:

260 г. от рождението на ПЕТЪР ДИМИТРОВ, първият свещеник в Ахъчелебийско (Смолянско), роден в Райково (ок. 1757-1837)

185 г. от началото на УЧЕБНОТО ДЕЛО В С. ПАВЕЛСКО (1832)

185 г. от откриването на ПЪРВОТО КИЛИЙНО УЧИЛИЩЕ в с. Широка лъка(1832)

165 г. от началото на МОДЕРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА в гр. Златоград (1852)

165 г. от рождението на ИВАН КАРАМАНДЖУКОВ, участник в политическите и духовни борби до Освобождението, роден в с. Чокманово (1852-1922)

145 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „ЕКЗАРХ СТЕФАН“ – с. Широка лъка (1872)

130 г.  от издаването на книгата на свещ. Никола Мавродиев  “ПОРТРЕТ НА ГРЪЦКОТО ФЕНЕРСКО ДУХОВЕНСТВО И КОВАРНИТЕ МУ ДЕЛА ПРОТИВ БЪЛГАРИТЕ В РОДОПИТЕ” (1887)

125 г.от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „ХР. БОТЕВ“ – с. Чокманово (1892)

105 г. от рождението на МАРКО БАЗЛЯНКОВ, общественик и икономист, преподавател в Икономически университет - Варна, роден в с. Славейно (1912-1986)

100 г.  от рождението на проф. НИКОЛА ПАЛАГАЧЕВ, общественик и селскостопански деятел, роден в Смолян (1917-1985)

80 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „БЪЛГАРИЯ” - с. Могилица и „СВЕТЛИНА“ – с. Търън(1937)

75 г.  от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. Лясково (1942)

70 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА” - с. Баните,  „Г. С.  РАКОВСКИ” - с. Мугла и „ОРФЕЙ“- с. Ерма река (1947)

65 г. от откриването на ПРОТИВОТУБЕРКУЛОЗЕН ДИСПАНСЕР в Смолян (1952)

65 г. от създаването на РАДИОВЪЗЕЛ  “СМОЛЯН” (1952)

65 г. от откриването на СНП – СТАНЦИЯ, днес Регионална здравна инспекция – Смолян (1952)

60 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ “ИСКРА“ – с. Виево (1957)

60 г. от създаването на ДЪРЖАВНА БИБЛИОТЕКА „ А. СТРАШИМИРОВ”- гр. Мадан(1957) 

50 г. от откриването на УЧИТЕЛСКИ ИНСТИТУТ - СМОЛЯН, днес филиал на Пловдивски университет “П. Хилендарски”(1962)

55 г.  от основаването на ЧИТАЛИЩЕ “НАПРЕДЪК“ – с. Средец (1962)

50 г.   от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – с. Пловдивци (1967)

40 г. от създаването на ВИЕВСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА с ръководител Емил Узунски (1977)

40 г. от изпращането на ПЕСЕНТА “ИЗЛЕЛ Е ДЕЛЬО ХАЙДУТИН” в Космоса, изпълнена от Валя Балканска (1977)