Skip to main content

Краезнание

КАЛЕНДАР 2020

Местни дати и събития

 

ЯНУАРИ

140 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „РОДОПСКА ИСКРА” – Чепеларе (1880)

70 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „ЗВЕЗДА-1950“ – с. Елховец (1950)

70 г. от рождението на КАТЯ САВОВА, художник, родена в гр. Трявна

16 януари 120 г. от рождението на НИКОЛА ЖАЛОВ (Хвойненски), народоук и книжовник, роден в с. Хвойна (1900-1965)

20 януари 100 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ ЧИТАЛИЩЕ „ИЗВОР-1920“ в с. Арда (1920)

29 януари 100 г. от издаването на Заповед на Министерство на народното просвещение за създаване на РАЙКОВСКА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ (1920)

ФЕВРУАРИ

1 февруари 95 г. от излизането на бр.1 на  в. „РОДОПСКО ЕХО” – Станимака (Асеновград) - Пашмакли (Смолян), политико-обществен и информационен вестник за родопския край (1925-1944)

2 февруари 75 г. от основаването на  ЧИТАЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ-1945“ – с. Брезе (1945)

2 февруари 60 г. от обявяването на РУДОЗЕМ ЗА ГРАД (1960)

10 февруари 110 г. от рождението на ТОДОР КАВГАЗОВ, банков директор, кмет на Смолян (1958-1960), читалищен деятел, почетен гражданин на Смолян (2005), роден в с. Славейно (1910-2010)

11 февруари 105 г. от рождението на КАМЕН БОЛЯРОВ, съосновател на Дружба „Родина“, почетен гражданин на Смолян (2011),роден в Смолян (1915–1951)

12 февруари 100 г. от рождението на ОЗ полковник АНГЕЛ СВИРКОВ, почетен гражданин на Смолян (2015 г.), роден в с. Полковник Серафимово (1920-2016)

17 февруари 130 г. от рождението на МАРИН СТОЯНОВ, деец на ВМОРО, участник в Илинденско-Преображенското въстание, роден в с. Петково (1890-1992)

18 февруари 20 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „ХР. БОТЕВ - 2000“ – гр. Рудозем (2000)

20 февруари 125 г. от рождението на ДИМИТЪР ФРЕНКЕВ, фотограф, роден в Райково (1895-1973)

23 февруари 115 г. от рождението на ЛАМБИ ДАНАИЛОВ учител, кооперативен деятел, деец на тракийското движение, роден в Райково (1905-1976)

27 февруари 80 г. от рождението на ВАСИЛ ГАДЖУРОВ, дългогодишен кмет на Чепеларе, стопански и обществен деец, роден в Чепеларе (1940–2002)


МАРТ

85 г. от рождението на ИВАН ИВАНОВ, ст.н.с. по фуражно производство, член на Съюза на учените в България – клон Смолян, роден в Смолян

80 г. от рождението на доц. ЕЛЕНА МЕРАКОВА, езиковед, дългогодишен преподавател в ПУ „П. Хилендарски”- филиал Смолян, родена в Смолян

60 г. от създаването на ДЪРЖАВЕН АНСАМБЪЛ „РОДОПА“ – Смолян (1960)

2 март от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА-1950“ – с. Беден(1950)

3 март 120 г. от рождението на Атанас Поптодоров (с псевдоним КАМЕН БРАЛОВ юрист, писател и журналист, роден в Райково (1900-1939)

4 март 180 г. от рождението на МАРИН КАРАДЖОВ, учител и свещеник, борец за църковна независимост, роден в Чепеларе (1840-1914)

15 март 95 г. от рождението на ДАНЧО ДАНЧЕВ, фотограф и фотожурналист роден в Смолян (1925–1982)

24 март 100 г. от рождението на д-р СТЕФАН ИЛЧЕВСКИ, невролог, дългогодишен преподавател във ВМИ – Пловдив, краевед, роден в с. Славейно (1920-2018)

29 март 130 г. от рождението на ИЛИЯ КАЦАРОВ, основател на първата рибно-консервна фабрика в България – Бургас (1925), роден в Райково (1890–1981)

30 март 115 г. от рождението на АНГЕЛ СПАСОВ, учител, краевед и фолклорист, роден в Райково (1905-1990)


АПРИЛ

90 г. от излизането на бр.1 на „РОДОПСКИ ПРЕГЛЕД”, списание за миналото, настоящето и бъдещето на Родопите, списвано от Никола Жалов (1930-1933)

65 г. от рождението на ИВАН ПЕЕВ, художник, роден в с. Соколовци

60 г. от създаването на КИНОКЛУБ „ОРФЕЙ”- Смолян (1960)

15 април160 г. от рождението на ХРИСТО ГОСПОДИНОВ, учител, финансов чиновник и народен представител, роден в Райково (1860-1931)

18 април90 г. от рождението на КОСТАДИН КУКЛЕВ, краевед, дългогодишен председател на родоизследователски клуб „Бащино огнище” – Смолян, роден в Райково (1930-2007)

26 април90 г. от рождението на АТАНАС ФРЕНКЕВ, кръводарител, почетен гражданин на Смолян (2014), роден в Райково (1930-2018)

29 април85 г. от рождението на ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ, поет, почетен гражданин на Смолян (2010), роден в гр. Троян (1935-2019)


МАЙ

80 г. от рождението на ХРИСТИНА ЛЮТОВА, народна певица, почетен гражданин на Смолян (2008), родена в Смолян

13 май 110 г. от рождението на КОСТАДИН УЗУНОВ, педагог, общественик, участник в Отечествена война, роден в Смолян (1910–2001)

15 май 95 г. от рождението на ПЕТЪР ПЕТРОВ, дългогодишен главен архитект на Смолян, почетен гражданин на Смолян (2001), роден в с. Пещера(1925-2007)

18 май 105 г. от рождението на ЛАЗАР МАРИНСКИ, художник, изкуствовед, роден в с. Славейно (1915-2005)

21 май 115 г. от рождението на АНАСТАС СТАЙКОВ, художник, почетен гражданин на Смолян (1986), роден в Смолян (1905-1988)

24 май 105 г. от рождението на СТОИЛ СЕДЯНКОВ, просветен деец, роден в с. Стикъл (1915-1997) 


ЮНИ

95 г. от построяването на ЦЪРКВАТА „СВ. ПЕТКА“ – махала Махмутица (Бистрица), с. Широка лъка (1925)

3 юни115 г. от рождението на ТОДОР ЧЕРНЕВ, ветеринарен лекар и инспектор, автор на книгата “Село Стойките”, роден в с. Стойките (1905-1984)

14 юни105 г. от създаването на ГОРОВЛАДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ГОРА”- Чепеларе (1915)

14 юни80 г. от рождението на ВАСИЛ ПАЛАГАЧЕВ, художник, роден в Смолян (1940-2003)

16 юни110 г. от рождението на проф. д-р ИЛИЯ ПАШЕВ, микробиолог, физиолог, биохимик, чл. кор. на БАН, роден в с. Павелско (1910-1970)

18 юни ПРАЗНИК на обединения град СМОЛЯН

24 юни50 г. от създаването на ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ОРФЕЙ“ - Смолян (1970)


ЮЛИ

60 г. от рождението на ДОРА ЯНКОВА, народен представител, кмет на Смолян (2003-2011), родена в с. Момчиловци

3 юли 85 г. от рождението на доц. д-р АТАНАС УЗУНОВ, лекар-уролог, роден в Смолян (1935 – 2010)

7 юли 675 г. от гибелта на МОМЧИЛ ВОЙВОДА, независим владетел в Беломорието и Родопската област със столица Ксанти през XIV в., загинал в битка с османските турци при крепостта Перитор (1345 г.)

10 юли 90 г. от рождението на СТЕФАН БОНЧЕВ, един от създателите на Детската музикална школа в гр. Смолян, концертмайстор и диригент, роден в Полски Тръмбеш, Великотърновско (1930-2010)

14 юли 100 г. от рождението на д-р ТОДОР УЗУНОВ, лекар, общественик и писател, роден в Смолян (1920-2008)

27 юли 155 г. от рождението на СТОЮ ШИШКОВ, родопски книжовник, основател на Среднородопски исторически музей в Смолян, роден в Устово (1865 - 1937)

27 юли 85 г. от рождението на инж. СТЕФАН ГЛУХОВ, геолог, създател на рудник „Герзовица“, роден в с. Стойките (1935-2017)

31 юли185 г. от рождението на свещ. ВАСИЛИЙ АВРАМОВ, възрожденски деец, роден в с. Момчиловци (1835-1907)


АВГУСТ

1 август 95 г. от издаването на бр. 1 на в. „СРЕДНОРОДОПСКА ИСКРА“ – Пашмакли (1 авг. 1925 – 15 авг. 1926)

4 август 60 г. от създаването на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „КАРЛ МАРКС“ – Смолян (1960)

8 август 35 г. от създаването на СРЕДНОРОДОПСКО РОДОВОКРАЕВЕДЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „Бащино огнище“ в Смолян (1985)

12 август 160 г. от рождението на полк. ВЛАДИМИР СЕРАФИМОВ, освободителят на Родопите (1912), роден в с. Свежен, Карловско (1860-1934)

16 август95 г. от рождението на   СТОЙЧО ВЕЛКОВСКИ, архитект, роден в с. Славейно (1925-1990)

90 г. от рождението на доц. ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ, художник, роден в Смолян (1930-2015)

20 август 190 г. от рождението на КОНСТАНТИН ДЪНОВСКИ,възрожденски учител и свещеник, баща на Петър Дънов, роден в Устово, (1830–1918)

100 г. от рождението на КАТЯ ВАНЧЕВА, партизанка в отряд „А. Иванов“, родена в махала Куковица, с. Широка лъка (1920-1944)


СЕПТЕМВРИ

150 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „ОРФЕЕВИ ГОРИ -1870” в Райково (1870)

90 г. от рождението на АНТОН ДОНЧЕВ, писател, академик, почетен гражданин на Смолян (2005), роден в Бургас

2 септември 85 г. от рождението на проф НИКОЛА ГЕЛОВ, художник - монументалист, преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, роден в с. Смилян (1935-1995)

6 септември125 г. от излизането на първия вестник в Средните Родопи „РОДОПСКИ НОВИНИ”, списван от Васил Дечев в Чепеларе (1895)

45 г. от откриването на ПЛАНЕТАРИУМ в Смолян (1975)

8 септември85 г. от рождението на проф. ВАСИЛ Д. ВАСИЛЕВ, минен специалист, роден в с. Арда (1935 – 2008 )

9 септември 120 г. от рождението на проф. МИНЧО МАРИНОВ, специалист по мелиорации, политически деец, роден в Чепеларе (1900-1983)

120 г. от рождението на ИВАН ЧИЧОВСКИ, основател на Родопски драматичен театър (1951), роден в Чепеларе (1900-1967)

15 септември 75 г. от рождението на МЛАДЕН КОЙНАРОВ народен певец, почетен гражданин на Смолян (2008), роден в с. Оряховец (1945-2018)

16 септември 155 г. от построяването на ЦЪРКВАТА „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“ в Устово (1865), осветена на 15 авг. 1866 г.

100 г. от рождението на АТАНАС БЕРОВ, антифашист, загинал в концлагера „Бухенвалд”, роден в с. Писаница (1920-1945)

20 септември 140 г. от рождението на НИКОЛА ФИЛИПОВ, първият директор на Райковската гимназия, роден в Устово (1880-1934)


ОКТОМВРИ

85 г. от рождението на АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ, архивист, син на краеведа Петър Маринов, роден в Смолян

70 г. от рождението на доц. д-р МАРИЯ ПЕТРОВА, филолог, дългогодишен преподавател в ПУ-филиал Смолян, родена в с. Калугерово, Пазарджишко

50 г. от рождението на ВАСКО ВАСИЛЕВ, цигулар, почетен гражданин на Смолян (2005), роден в София (1970)

5 октомври 135 г. от рождението на д-р НИКОЛА ЧИЛОВ, индустриалец, основател на първите химически заводи в България – Костинброд, роден в с. Славейно (1885-1936)

15 октомври 105 г. от рождението на ГЕОРГИ П. ЯНЧЕВ, просветен деец, роден в Райково (1915-2000)

21 октомври 108 г. от ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СМОЛЯНСКИЯ КРАЙ (1912) ПРАЗНИК НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23 октомври 95 г. от рождението на ГЕОРГИ БЛИЗНАКОВ (Бидото), кооперативен и читалищен деятел, краевед и общественик, роден в Райково (1925 – 1997)


НОЕМВРИ

80 г. от рождението на ФИЛИП МАРИНСКИ, писател, роден в с. Гела

8 ноември 155 г. от рождението на АНГЕЛ ПОПГЕОРГИЕВ (ШОКОВ), учител, брат на Екзарх Стефан, роден в с. Широка лъка (1965-1931)

9 ноември 130 г. от рождението на д-р ГЕОРГИ ТАШЕВ, лекар, автор на книгата „Село Петково”, роден в с. Петково (1890-1981)

15 ноември80 г. от рождението на ДОРА ВАСИЛЕВА, кмет на Смолян (1971–1983), почетен гражданин на Смолян (2010), родена в с. Турян (1940–1989)

16 ноември 80 г. от рождението на ВЕСЕЛИН ДЖИГОВ, народен певец, роден в с. Кутела (1940–2002)

25 ноември 95 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА-1925“ с. Момчиловци (1925)

27 ноември 100 г. от рождението на ГЕОРГИ КУЗМАНОВ, учител и кооперативен деятел, роден в Райково (1905-1977)


ДЕКЕМВРИ

185 г. от рождението на Хаджи ХРИСТО ПОПГЕОРГИЕВ, възрожденец, борец за независима българска църква, роден в Устово (1835-1902)

6 декември 140 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ-1880” в с. Павелско (1880)



ПРЕЗ 2020 ГОДИНА СЕ НАВЪРШВАТ:

220 г. от рождението на ПОП ГЛИГОРКО, свещеник и будител на Родопите (ок. 1800-ок. 1880)

220 г.  от рождението на КЕЛЕШ САВАЩО (Сава Стратев), възрожденец, борец за църковна независимост, роден в Устово (ок.1800-1891)

215 г.  от рождението на Уста ХАРИТ КИСЬОВ, знатен строител, роден в Райково (1805-1891)

210 г. от рождението на НИКОЛА УЗУНСКИ, учител и свещеник, роден в с. Широка лъка (1810-1900)

205 г. от рождението на КАМЕН РАДКОВ, учител и свещеник, революционен деец, роден в с. Павелско (1815–1879)

200 г. от рождението на КИРЯК БЕЛКОВСКИ, учител и свещеник, роден в Устово (1920-1892)

195 г. от рождението на КОНСТАНТИН МАНОЛОВ, свещеник, баща на книжовника Христо Попконстантинов, роден в с. Петково (1825-1894)

190 г. от началото на КИЛИЙНОТО ОБРАЗОВАНИЕ в Златоград (1830)

185 г. от рождението на СТОЮ БОБУТАНОВ, опълченец, участник в Руско-турската война (1877-1878), роден в Райково (1835-1922)

180 г. от рождението на ГАВРАИЛ ЯНКОВ, дългогодишен учител и свещеник, архиерейски наместник на Ахъ-Челебийско, роден в Райково (ок. 1840-1920)

180 г. от рождението на ЯКОВ ЗМЕЙКОВИЧ, възрожденец, учител в Златоград (1880 - 1896), роден в с. Врутук, Гостиварско, Скопска епархия (1840-1913)

180 г.  от рождението на НИКОЛА СЛАВОВ, участник в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, загинал на връх Бузлуджа, роден в с. Петково (1840-1868)

160 г. от построяването (1860) и 155 г. от освещаването (22 август 1865 г.) на ЦЪРКВАТА „ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ“ – с. Малево

150 г. от откриването на ЕКЗАРХИЙСКО УЧИЛИЩЕ в с. Арда (1870)

150 г. от построяването на ЦЪРКВАТА „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ“ – с. Бостина (1870 г.)

135 г. от построяването (1885 г.) и 85 г. от освещаването (3 авг. 1935 г.) на ЦЪРКВАТА „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ – с. Чокманово

130 г. от създаването на ДУХОВ ОРКЕСТЪР в Смолян (1890)

130 г. от рождението на СТЕФАН ЧЕРНЕВ, герой от Балканската война, роден в с. Стойките, загинал при с. Елешница (1890-1912)

125 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „РОДОПСКО БЪДЕЩЕ-1895“ в с. Орехово (1895)

110 г. от рождението на свещ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, съавтор на книгата „Миналото на с. Турян”, роден в с. Турян (1910-1979) 

100 г. от създаването на СМЕСЕН ХОР при читалище „Хр. Ботев” – Смолян (1920)

95 г. от основаването на КУЛТУРНО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ТРАКИЯ” в Смолян (1925)

90 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА-1930“ с. Соколовци (1930)

85 г. от създаването на РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - Смолян (1935)

85 г. от построяването на ЦЪРКВАТА „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“ – с. Баните (1935)

75 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ„В. КОЛАРОВ-1945“ “- с. Барутин(1945)

70 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „ХР. БОТЕВ-1950“ – с. Змеица (1950)

60 г. от основаването на ЧИТАЛИЩАТА:„БРАТАН ШУКЕРОВ-1960“ с. Катраница; „ПРОСВЕТА-1960“ – с. Дрянка

55 г. от организирането на ДРУЖЕСТВО НА ХУДОЖНИЦИТЕ в Смолян (1965)

55 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБЕЦ-1965“ – с. Боровина (1965)

50 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „БАЩИНО ОГНИЩЕ-1970“ – с. Горна Арда (1970)

50 г. от откриването на СПТУ ПО ТУРИЗЪМ в Смолян (1970), преобразувано през 2014 г. в Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров

  Съставител: Дарина Славова