Skip to main content

Краезнание

КАЛЕНДАР 2018

Местни дати и събития

 

ЯНУАРИ

115 г. от излизането на книжка първа на сп.„РОДОПСКИ НАПРЕДЪК“ (1903-1912) , редактирано от Стою Шишков, Васил Дечев и Горчо Мерджанов

6 януари  85 г. от рождението на ПЕТЪР СТАЙКОВ, художник, роден в Пловдив, живял и работил в Смолян (1933-1990)

7 януари 85 г. от рождението на ЕМАНУИЛ КОНСУЛОВ, журналист, издател и гл. редактор на в. „Чар“ – Смолян, роден в с. Гела (1933)

16 януари 65 г. от рождението на ЕМИЛ ЕНЧЕВ, поет, роден в Търговище, живее и работи в гр. Девин (1953)

20 януари 85 г. от излизането на бр. първи на в. „РОДОПСКА МИСЪЛ“ с уредник Анастас Примовски (1933-1947)

23 януари  85 г. от рождението на АРГИР ХАДЖИХРИСТЕВ, лекар, почетен гражданин на Смолян (2008), изследовател на феномена „родопско дълголетие“, роден в Смолян (1933)

30 януари 70 г. от рождението на РУЖКО ЧЕЛЕБИЕВ, художник, преподавател в НХА – София, роден в Смолян (1948)


ФЕВРУАРИ

13 февруари 90 г. от рождението на проф. МИХАИЛ КАРАПАУНОВ, художник, почетен гражданин на Смолян (2005), роден в с. Момчиловци (1928-2017)

15 февруари 155 г от рождението на НИКОЛА КАИШЕВ, инженер – строител, роден в с. Чокманово, живял и работил в Стара Загора, сподвижник на кап. Петко войвода (1863-1953)

70 г. от рождението на  АСЕН ТРАМПОВ, художник, роден в с. Кремене (1948)

16 февруари 110 г. от рождението на акад. РОСТИСЛАВ КАИШЕВ, физикохимик, потомък на известния род Каишеви от с. Чокманово, роден в Санкт Петербург (1908-2002)

18 февруари 85 г. от рождението на доц. НИКОЛА ПРИМОВСКИ, фолклорист, етнограф и публицист, роден в Смолян (1933-2008)

100 г. от рождението на ШИНА АНДРЕЕВА, партизанка, родена в с. Арда (1918-1944)


МАРТ

8 март 115 г. от рождението на ПЕТЪР МАРИНОВ, писател и краевед, един от основателите на дружба „Родина“, почетен гражданин на Смолян (2011), роден в с. Проглед (1903-1998)

110 г. от рождението на ЩИЛЬОН АНГЕЛОВ, партиен деец, убит заради левичарските си убеждения, роден в Райково (1908-1944)

10 март 75 г. от рождението на доц. ХРИСТО ГИНЕВСКИ, историк, краевед, читалищен деятел, роден в Смолян (1943-2017)

24 март 120 г. от рождението на  ГЕОРГИ НИК. КАЦАРОВ, един от основателите на първата в България рибно-консервна фабрика в Бургас (1925), роден в Райково (1898-1989)

27 март 65 г. от рождението на СЛАВКА МАРИНОВСКА, поетеса, родена в с. Славейно (1953)

28 март 115 г. от рождението на засл. арх. БОРИС МАРКОВ, пръв директор на творческия фонд на САБ, роден в с. Орехово (1903-1995)


АПРИЛ

3 април 55 г. от рождението на ЕЛЕНА АЛЕКОВА, д-р на филолог. науки, поетеса и лит. критик, родена в с. Мугла(1963)

15 април 70 г. от рождението на ТЕМЕНУЖКА НАЧЕВА, физик и астроном, дългогодишен директор на Планетариум – Смолян, родена в с. Илинденци, Благоевградско (1948)

65 г. от рождението на ЕЛКА ВАСИЛЕВА-ПАШАЛИЕВА, скулптор, член на СБХ, родена в Смолян (1953)

18 април 135 г. от рождението на КОНСТАНТИН ЯНОВСКИ, руски емигрант, преподавател в Райковската гимназия (1937-1958), режисьор в театър „Изгрев“, роден в с. Турки, Саратовска губерния (1883-1961)

20 април 140 г. от рождението на ГЕОРГИ ЧИЧОВСКИ, общественик, журналист и адвокат, роден в Чепеларе (1878-1946)


МАЙ

1 май 95 г. от рождението на ЮРИ БУКОВ , световноизвестен пианист с родови корени от с. Беден (1923-2006)

9 май 70 г. от рождението на ПЕТЪР САВОВ, художник, роден в гр. Чепеларе (1948)

10 май 75 г. от рождението на КИРИЛ ДЕЛОВ, архитект, роден в с. Борино (1943)

17 май 120 г. от рождението на проф. д-р КОНСТАНТИН ЧИЛОВ , лекар-интернист, чл. кор. на БАН, роден в с. Славейно (1898-1955)

21 май 90 г. от рождението на проф. ВАСИЛ КАРАИВАНОВ, икономист, роден в с. Славейно (1928-2003)

23 май 100 г. от рождението на акад. КИРИЛ ВАСИЛЕВ, философ, академик, роден в с. Турян (1918)

27 май 65 г. от рождението на ВАСИЛ БОЯДЖИЕВ, художник, роден в Смолян (1953)


ЮНИ

1 юни 95 г. от рождението на ПЕТЪР ДОЧЕВ, краевед и общественик, роден в с. Павелско (1923-2014)

10 юни 80 г. от рождението на проф. ПЕТЪР УЧИКОВ, известен хирург, роден в с. Чуреково (1938)

13 юни 90 г. от рождението на АНАСТАС ЧУРТОВ, художник, преподавател по рисуване, роден в Девин (1928-1991)

15 юни 70 г. от рождението на отец ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ, кмет на Смолян (1991-1995), роден в Смолян (1948)

18 юни ПРАЗНИК на обединения град СМОЛЯН


ЮЛИ

4 юли 95 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „РОДОПСКА ПРОСВЕТА-1923” - Девин(1923)

12 юли 80 г. от рождението на акад. ИЛИЯ Г. ПАШЕВ, лекар и учен, директор на Института по молекулярна биология при БАН, роден в с. Павелско (1938)

26 юли 90 г. от рождението на УСИН КЕРИМ, поет, роден в гр. Тетевен, живял и работил в гр. Чепеларе (1928-1983)

27 юли 95 г. от рождението на проф. НИКОЛА УЗУНОВ, лекар, роден в Смолян (1923)


АВГУСТ

13 август 90 г. от рождението на проф.ПАНТЕЛЕЙ КОЛЬКОВСКИ, инженер химик, роден в с. Чокманово (1928-2000)

20 август 95 г. от рождението на инж ГЕОРГИ АРНАУДОВ, лесовъд и краевед, роден в с. Хвойна (1923-2008)

21 август 105 г. от рождението на ГЕОРГИ ПАШЕВ, писател, роден в с. Павелско(1908-2004)

22 август 65 г. от обявяването на МАДАН ЗА ГРАД (1953)

25 август 155 г. от рождението на генарал КАЛИН НАЙДЕНОВ, военен деец, министър на войната в правителството на Васил Радославов (1915-1918), роден в с. Широка лъка (1863-1925)

28 август 65 г. от рождението на инж. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ, областен управител на Смолян (2013-2014), роден в с. Павелско (1953)


СЕПТЕМВРИ

7 септември 140 г. от рождението на ЕКЗАРХ СТЕФАН I (Стоян Шиков), бълг. екзарх, роден в с. Широка лъка (1878-1957)

9 септември 75 г. от рождението на РУМЕН РОДОПСКИ, родопски народен певец, роден в с. Баните (1943)

15 септември 80 г. от рождението на доц. д-р НИКОЛА ЧАТАЛБАШЕВ, известен лекар-хирург, роден в гр. Смолян (1938)

18 септември 90 г. от рождението на ИВАН СТАВРАКЕВ, общественик и културен деец, съавтор на монографията за родното си село, роден в с. Левочево (1928-1996


ОКТОМВРИ

8 октомври 120 г. от рождението на ИВАН МАВРОДИЕВ, просветен и културен деец, роден в Райково (1898-1982)

17 октомври 60 г. от рождението на ТОДОР БАТКОВ, почетен гражданин на Смолян (2006), ктитор на храм „Св. Висарион Смоленски“, роден в Смолян (1958)

21 октомври 106 г. от ОСВОБОЖДЕНИЕТО на СМОЛЯНСКИЯ КРАЙ от османско владичество (1912). Празници на Община Смолян.

29 октомври 105 г. от създаването на ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО–СМОЛЯН (1913)


НОЕМВРИ

2 ноември 85 г. от рождението на ЕМИЛ СПИРИДОНОВ, писател, роден в Чепеларе (1933)

4 ноември 100 г. от рождението на ЧИЛО ШИШМАНОВ, машинен инженер, поет и преводач, роден в с. Славейно (1918-1986)

8 ноември 100 г. от рождението на ГЕОРГИ ВУЛДЖЕВ, учител, родоизследовател, фолклорист, роден в с. Хвойна (1918-1988)

70 г. от основаването на читалище „НОВ ЖИВОТ-1948” в с. Чепинци (1948)

11ноември 60 г. от рождението НИКОЛАЙ ПЕТКОВ, алпинист, почетен гражданин на Смолян (1984), роден в Смолян (1958)

15ноември 80 г. от рождението на инж. СТЕФАН СТАЙКОВ, областен управител на Смолян (2009-2012), роден в Смолян (1938)

21 ноември 95 г. от рождението на свещ. МИХАИЛ МИХАЙЛОВ, епархийски наместник (1989-2006), роден в Райково (1923)


ДЕКЕМВРИ

24 декември 160 г. от рождението на ХРИСТО ПОПКОНСТАНТИНОВ, книжовник, стенограф в НС, роден в с. Петково (1858-1899)

25 декември 120 г. от създаването на ПЪРВОТО ГИМНАСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО в Средните Родопи “Родопски юнак” в Чепеларе (1898)ПРЕЗ 2018 ГОДИНА СЕ НАВЪРШВАТ:

245 г. от рождението на СЕВО САРАНДАЛИЕВ, патриот, който заедно с Нико Коджабашията донасят през 1936 г. фермани за построяването на 7 църкви в Средните Родопи, роден в Райково (1773-1861)

190 г.  от рождението на СТОЯН ГЕРГЬОВСКИ, възрожденски учител и книжовник, роден в Устово (1828-1872)

180 г. от откриването на ПЪРВОТО УЧИЛИЩЕ в с. Момчиловци (1838)

160 г. от рождението на ЕМАНУИЛ БЕЕВ, учител и свещеник, деец на национално-освободителното движение, затворник в Одрин (1901), роден в с. Славейно(1858-1927)

135 г.  от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ - 1883“ с. Славейно

115 г. от организирането на ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ в Средните Родопи

115 г.  от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА – 1903“ с. Стойките

110 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА – 1908“ гр. Златоград

95 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ „ХР. ПОПКОНСТАНТИНОВ – 1923“ с. Петково

90 г.  от създаването на Държавна опитна краварница (по-късно Комплексна опитна станция), днес ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ Смолян (1928)

80 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ:„СВЕТЛИНА-1938“ гр. Неделино, „РОДОПСКА ОБНОВА-1938“ с. Михалково, „ХР. БОТЕВ-1938“ с. Забърдо

70 г. от основаването на ЧИТАЛИЩЕ:„ИВАН ВАЗОВ-1948“ с. Сивино, „НАЗЪМ ХИКМЕТ-1948“ с. Грохотно, „ПРОБУДА-1948“ с. Оряховец, „СВЕТЛИНА-1948" с. Богутево, „СВЕТЛИНА-1948“ с. Гьоврен

65 г.  от основаването на ЧИТАЛИЩЕ:"БРАТАН ШУКЕРОВ-1953" с. Върбина, "СВЕТЛИНА-1953" с. Вишнево

60 г.  от основаването на ЧИТАЛИЩЕ: „ХР. БОТЕВ-1958“ с. Малка Арда, „ПРОСВЕТА-1958“ с. Стърница „ИВ. ВАЗОВ-1958“ с. Буково, „СВЕТЛИНА-1958“ с. Тикале

55 г. от създаването на ДЪРЖАВЕН АРХИВ Смолян(1963)

45 г. от създаването на МУЗЕЙ „ПРОФ. КОНСТАНТИН ЧИЛОВ“  в с. Славейно (1973)